menu neoska.me
more_vert
【CMST159】唤灵斗师技改
2020-03-27 | 唤灵斗师技改资料 | 暂无评论 | 1589 次阅读 | 42字
Neoska
author

CMST159
测试服开服时间2020.03.17
唤灵斗师技改同步韩服如下版本
KMS 1.2.324
KMS 1.2.325
预计国服正服时间:4月初

参考出处:国服T159测试服wz提取

发表评论
暂无评论
textsms
account_circle
email
link